ORGANIZE FOR COMPLEXITY WORKSHOP

KARMAŞIKLIK DÜNYASINDA ÇEVİK ŞİRKET EĞİTİMİ DETAYLARI

Gerçekten eski yönetim teknikleri halen geçerli mi? Yoksa yeni yönetim modellerine mi ihtiyacımız var? Bilgi çağında son sürat devam eden değişime nasıl adapte olabiliriz? Daha çevik, başarılı ve karlı şirketler nasıl tasarlayabiliriz?

Geçmiş olduğumuz yüzyılda iş hayatı, pazar ve toplumlar büyük değişiklikler gösterdi. Ancak, maalesef organizasyonel liderlik yaklaşımı ve yönetim konseptleri bu değişikliklere pek fazla uyum sağlayamadı. Endüstri devriminin yarattığı katı ve düzensiz teknikler; bütçeleme ve performans değerlendirme, emir komuta zinciri ve mikro yönetim yaklaşımı gibi standartlar halen yoğun bir şekilde kullanılmaya devam etmektedir. Ancak bu teknikler eskidi, yürürlüğünü yitirdi ve istediğimiz başarıları artık bizlere sağlayamıyorlar. Yaşamakta olduğumuz karmaşıklık dünyasında ona karşı değil, onunla uyumlu bir biçimde çalışarak yüksek performans üretebilmek için yepyeni bir yönetim modeline ihtiyacımız var. Bu yeni yönetim modeli içerisinde fonksiyonel yapılanma, bürokrasi ve hiyerarşik yapılanmanın ötesine geçerek çeviklik yaratabilmeliyiz.

Bu eğitim sizlere, çevik bir yönetim bakış açısının ve organizasyon modelinin günümüz bilgi ekonomisinde nasıl başarılı takımlar ve şirketler üretebileceğini aktarmaktadır.

KAYIT YAPTIR

EĞİTİM İÇERİĞİ

Bu eğitim yüksek derecede interaktif bir şekilde, ‘değişim kliniği’ formatında ilerleyerek tüm katılımcılarını sürece dahil etmekte ve onların mevcut kendi organizasyonlarını da masaya yatırmasını sağlamaktadır. Bu kapsamda eğitimin ana başlıkları şu şekildedir:

  • ‘Organizasyonel’ düşünme araçları: yönetimin icadı, emir komuta zinciri, ağ şeklinde organizasyonel yapılanma, fonksyionel yapılanma ile entegrasyonun karşılaştırılması, takım mı grup mu, kurallar mı prensipler mi, planlama mı hazırlanma mı
  • ‘Liderlik’ düşünme araçları: organizasyonların 3 yapısı, liderler mi liderlik mi, roller mi pozisyon mu, teşvik mi paylaşma kültürü mü, standardizasyon mu uzmanlık mı
  • ‘Öğrenme & Değişme’ düşünme araçları: öğretim mi eğitim mi, bilgi mi ilim mi, değişime hızlı tepki verebilme ve gelişerek büyüyebilme

Eğitime katılarak;

  • 21. yüzyıl ekonomisinde şirketler için yüksek performans ve başarıyı sağlayacak yetkinlikleri ve modelleri,
  • Organizasyonel yapı, verimlilik, liderlik ve değişim konularındaki yeni yaklaşımları
  • Organizasyonel dönüşümü başlatmak ve başarılı olmak için yeni teknikleri
    öğreneceksiniz.

 

KİMLER KATILMALI

Eğitim farklı departmanlardan tüm yöneticiler, Agile takım üyeleri, İK uzmanları için tasarlanmıştır. Yeni ve çevik bir yönetim bakış açısı öğrenmek isteyen herkesin katılımına açıktır.

 EĞİTİM TAKVİMİ

ICA-logo-114px

ICAgile Tarafından Akredite Edilmiş Agile Takım Fasilitatörü Eğitimi

 

HEMEN KAYIT OLUN