ICAGILE TARAFINDAN AKREDİTE EDİLMİŞ AGILE TAKIM FASİLİTATÖRÜ EĞİTİMİ

ICA-logo-114px

ICAGILE TARAFINDAN AKREDİTE EDİLMİŞ AGILE TAKIM FASİLİTATÖRÜ EĞİTİMİ

Agile Takım Fasilitatörü Eğitimi dünyadaki prestijli Agile organizasyonlarından ICAgile tarafından akredite edilmiş 2 günlük bir eğitimdir.

Eğitimin temel amacı Agile Takımlarla çalışan Scrum Master ve Agile Koç’ların fasilitasyon (kolaylaştırma) yetkinliklerini güçlendirmektir. Bu eğitim, çalıştay ve toplantıların etkin bir şekilde yapılabilmesi için grup fasilitasyon araçları ve teknikleri sunarken, aynı zamanda çevik ekip fasilitatörünün bakış açısına ve rolüne odaklanır. Bu eğitim ile alınmaya hak kazanılan ICP-ATF sertifikası, ICAgile’ın Agile Koçluk gelişim kulvarındaki ilk alınması gereken sertifikadır. Bu sertifikasyonu elde etmek katılımcıyı, kendi kendini organize eden ekipleri etkinleştirecek, işbirliğini teşvik edecek fasilitasyon sağlama yönünde geliştirecektir. Ayrıca katılımcılar, başarılı takım çıktılarına yönelik belirli çevik uygulamaların fasilitasyonu için pratik deneyimler kazanacaklardır.

KAYIT YAPTIR

SERTİFİKASYON

Bu eğitim, ICAgile Çevik Takım Koçluğu Kulvarı öğrenme hedeflerinden ICP-ATF öğrenme hedeflerini yerine getirmektedir. Bu eğitimi başarılı bir şekilde tamamlamanız sonunda Çevik Takım Fasilitasyonu alanında ICAgile Onaylı Uzman (ICP-ATF) sertifikasına sahip olacaksınız.

HEDEF KİTLE

Scrum Master veya Çevik Koç olarak görev yapan, Çevik Koç olmayı arzulayan ve/veya bir Çevik projede çalışan/çalışmış olan herkes bu eğitime katılabilir.

KATILIM ŞARTI

Bu eğitim, Agile konusunda ön tecrübeye ve temel eğitime sahip olan, ideal olarak Scrum Master vb bir rolde görev alarak bir Çevik Takımda en az 3 aylık tecrübe edinmiş kişilere yönelik uzman seviyesinde bir eğitimdir.

EĞİTİMDE KULLANILAN YÖNTEM ve BAŞARILI BİTİRME ŞARTI

Konu anlatımı gerekli minimum seviyede tutulmuştur. Öğrenmenin büyük kısmı uygulama ve teknikleri icra etmek şeklinde elde edilmektedir. Katılımcıların eğitimi başarılı ile tamamladıklarının sertifikalandırılması için eğitim içi fasilitasyon aktivitelerinden en az birinde aktif olarak “fasilitatör” rolünü almaları gerekmektedir. Eğitmenin aktif katılım göstermeyen katılımcıyı eğitim sonunda sertifikalandırmama hakkı saklıdır.

EĞİTİM İÇERİĞİ

Agile Takım Fasilitatörünün Bakış Açısı ve Rolü

 • Agile takım fasilitasyonunun tanımı
 • Agile Takım Fasilitatörünün rolü: Hizmetkar lider, ev sahibi lider

Agile Koç Gelişim Yolu

 • Shu-Ha-Ri
 • ATF -> AC – > EAC
 • Koçluk, Fasilitasyon, Mentörlük, Eğitmenlik

Fasilitasyon Araçları ve Teknikleri

 • Fasilitasyonun Tanımı
 • Fasilitatör duruşu
 • Fasilitasyon çeşitleri
 • Fasilitasyon davranış modelleri
 • Fasilitatör yetkinlikleri

Toplantıların ve Çalıştayların Fasilitasyonu

 • Verimli toplantı/çalıştay tasarımı
 • Toplantı esnasında fasilitasyon
 • Çatışma yönetimi
 • Fikir ve Alternatif Üretme Teknikleri

İşbirlikli Konuşmaların Fasilitasyonu

 • Julie Hay’in “Çalışma Stilleri”
 • Beyin Fırtınası
 • Soru & Cevap Teknikleri

Karara Varma Fasilitasyonu

 • Open forum, nominal grup, ‘şeytanın avukatlığı’ teknikleri
 • Oylama, çoklu oylama

Agile Pratiklerin Fasilitasyonu         

Fasilitasyon İle Müdahale Seviyesini Belirleme

 • Takım sağlığını belirleyebilmek
 • Rahatsızlık işaretleri
 • Müdahale adımları
 • Tuckman’ın Takım Aşamaları

Agile Bakış Açısının Aşılanması

 • Agile Bakış Açısı
 • Teamicide (Takımsal İntihar)
 • İsrafın Ortaya Çıkartılması
 • Yazılım Geliştirmenin 7 İsrafı

Agile Bakış Açısının Aşılanması

 • Proje Başlangıcı
 • Takım Başlangıcı
 • Planlama
  • Release Planlama
  • User Story Mapping
 • Günbegün Takımın İçinde
 • Gösterim ve Review’lar
 • Retrospective’ler

 EĞİTİM TAKVİMİ

ICA-logo-114px

ICAgile Tarafından Akredite Edilmiş Agile Takım Fasilitatörü Eğitimi

22-23 Eylül 2022

Agile Space, İstanbul

  

HEMEN KAYIT OLUN