EĞİTİMLER

AGILE MENTOR ACADEMY EĞİTİMLERİ

A

gile Mentor Akademi, Agile takımlarının takım gelişimlerini desteklemeye yönelik olarak, ayrıca Agile takımları ile çalışmakta olan Agile Danışmanlarının, Agile Koçların ya da Scrum Master’ların koçluk yetkinliklerinin arttırılmasına yönelik olarak yoğunlaştırılmış eğitim ve atölyeler düzenlemektedir. Bu eğitim ve atölyelerin amacı hali hazırda Agile süreçlerle çalışmakta olan takım ya da kişileri takım olma, fasilitasyon, çakışma yönetimi, etkin geri bildirim verme, iyileştirme kültürünü tetikleme ve sürdürülebilir kılma gibi alanlarda destekleyerek daha başarılı sonuçlar üretmelerini sağlamaktır. 

ICA-logo-80px AGILE COACHING

The ICP-ACC is one of two knowledge-based certifications on the Agile Coaching track. The certification focuses primarily on the mindset, roles, and responsibilities of an Agile Coach. After finishing the certification, the learner will be able to differentiate between and among mentoring, facilitating, professional coaching and teaching, and will also gain the skills needed to create a safe environment for meaningful collaboration and healthy conflict resolution within an agile team.

DETAILS

THE RETROSPECTIVE: BAŞARILI BİR AGILE TAKIMIN ANAHTARI

1 gün süren bu eğitim; takım olmayı ve takımın sürekli gelişimini sağlayan en önemli ritüel olan Retrospective’in bütün detaylarını içermektedir. Eğitim süresince hem Retrospective hakkında gerekli teorik bilgiler paylaşılmakta hem de gerçek yaşam örneklerine uygun farklı retrospective teknikleri katılımcılar ile birlikte uygulanmaktadır.

EĞİTİM DETAYLARI

ICA-logo-80px TARAFINDAN SERTİFİKALI ÇEVİK PAZARLAMA EĞİTİMİ

Bu sertifikasyon, İş Çevikliği alanındaki özel bir yolculuğun parçasıdır ve öncelikle pazarlama alanında uzmanlaşan kişilere yöneliktir. Hedef kitle, çevik düşünce ve uygulamaları aktif olarak benimseyen organizasyonlarda yer alanlardır ve eğitim içeriği her sektörde uygulanabilmektedir.

EĞİTİM DETAYLARI

ICA-logo-80px TARAFINDAN AKREDİTE EDİLMİŞ AGILE TAKIM FASİLİTATÖRÜ EĞİTİMİ

Agile Takım Fasilitatörü Eğitimi dünyadaki prestijli Agile organizasyonlarından ICAgile tarafından akredite edilmiş 2 günlük bir eğitimdir. Eğitimin temel amacı Agile Takımlarla çalışan Scrum Master ve Agile Koç’ların fasilitasyon (kolaylaştırma) yetkinliklerini güçlendirmektir.

EĞİTİM DETAYLARI

İŞ YERİNDE KALBİNİN BİLGELİĞİNİ UYANDIRMAK

Sizi doğada kadim öğretilerle günümüzün dünyasındaki zorlayıcı durumlarla bilgece baş edebilmek ve içimizdeki potansiyeli keşfedebilmek için Dr. Sinem Alatan ve Pınar Yaylacı eğitmenliğinde bir günlük atölyeye davet ediyoruz.

EĞİTİM DETAYLARI

ICA-logo-80px TARAFINDAN AKREDİTE EDİLMİŞ AGILE KOÇ EĞİTİMİ

ICP-ACC, IC Agile‘ın Agile koç olma yolundaki eğitimle birlikte alınan ikinci sertifikasıdır. Sertifikalı bu eğitim bir Agile koçun zihniyetine, rollerine ve sorumluluklarına odaklanır. Sertifika programını tamamlayanlar, mentörlük, fasilitatörlük ve profesyonel koçluk arasında ayrım yapabilecektir.

EĞİTİM DETAYLARI

COACHATHLON-C: ÇEVİK KOÇLUKTA DERİNLEŞME

Coachathlon-C, agile koçlar için koçluk yetkinliklerini geliştirmeyi, kendi ve takım içindeki başkalarının değer, inanç ve duygularının farkındalığının artması, etkin dinleme ve etkili sorularla iletişimin geliştirilmesi ve scrum takımlarına koçlukta kullanacakları farklı araçlar öğretmeyi amaçlamaktadır.

EĞİTİM DETAYLARI

 AGILE LİDERLİK & YENİ NESİL YÖNETİM EĞİTİMİ

Stephen Denning’in çok satan kitabı “Radical Management” üzerinden kurgulanan bu iki günlük interaktif, yönetsel seviye Agile Liderlik & Yeni Nesil Yönetim eğitiminde geleneksel yönetim modellerinin ötesinde yaratıcı yeni ekonomik dünyaya uygun, çığır açıcı yeni yönetim pratiklerini ve tüm şirketi çevikleştirebilmenin yolunu öğreneceksiniz.

EĞİTİM DETAYLARI

 ETKİN AGILE RETROSPECTIVES EĞİTİMİ

‘Getting Value Out of Agile Retrospectives’ adlı kitabın yazarlarından Ben Linders tarafından geliştirilen bu eğitimde Retrospective Toplantısının etkinliğini arttırmak için pratikler paylaşılmaktadır.

EĞİTİM DETAYLARI

 ORGANIZE FOR COMPLEXITY WORKSHOP

‘Organize for Complexity’ kitabının yazarı Niels Pflaeging yeni ekonomide başarılı olabilecek yeni çevik yönetim modelini sizlerle paylaşıyor.

EĞİTİM DETAYLARI

 INCREASING ORGANIZATIONAL AGILITY WITH RETROSPECTIVES

In this workshop you will learn how to scale agile retrospectives by doing them with multiple teams from a project, product or organization, practice facilitation skills with different retrospective exercises, and learn how you can introduce and improve retrospectives.

WORKSHOP DETAILS

 EĞİTİM TAKVİMİ

ICA-logo-114px

ICAgile Tarafından Akredite Edilmiş Agile Takım Fasilitatörü Eğitimi

22-23 Eylül 2022

Agile Space, İstanbul

 

HEMEN KAYIT OLUN