COACHATHLON-C: ÇEVİK KOÇLUKTA DERİNLEŞME

COACHATHLON-C: ÇEVİK KOÇLUKTA DERİNLEŞME

Coachathlon-C, agile koçlar için koçluk yetkinliklerini geliştirmeyi, kendi ve takım içindeki başkalarının değer, inanç ve duygularının farkındalığının artması, etkin dinleme ve etkili sorularla iletişimin geliştirilmesi ve scrum takımlarına koçlukta kullanacakları farklı araçlar öğretmeyi amaçlamaktadır.

KAYIT YAPTIR

EĞİTİM YÖNTEMİ

Katılımcıların hem “olmak” hem de “yapmak” alanlarında gelişimlerini sağlayacak; uygulamalı, geri bildirim alarak ve vererek etkileşimli bir ortamda hem kendileri ile hem de grubun birbirleri ile çalıştıkları bir atölye ortamı olacaktır.

KAZANILACAK YETKİNLİKLER

• Kendinin ve etkinin farkında olma (güçlü yanlar, duygular)
• Öz yönetim (değerlerle hareket etme, hayatının dizginlerini alma)
• Derin dinleme (değerleri duyma, satır aralarını okuma)
• Etkin konuşma (etkili kelimeler, pozitif cümleler ve ben diline geçiş)
• Güçlü soru sorma (açık uçlu ve yönlendirmesiz)
• Takdir (motivasyon, cesaretlendirme)
• İlişki tasarımı yapma
• Geri bildirim verme ve alma

EĞİTİM İÇERİĞİ

• Koçluk nedir? Eğitmenlik, koçluk, danışmanlık ve mentorluk arasındaki farklar
• Agile koç olmak, Scrum takımlarına koçlukta ustalaşmak
• Değerler, güçlü yanlar, inançlar ve duygularda farkındalık
• İletişimde tavır ve tutum seçme (reaktif & proaktif)
• Etkin dinleme
• Etkili soru sorma
• İlişki tasarımı
• Geri bildirim verme ve alma
• Takdir verme sanatı

KİMLER KATILMALI

Agile Koç, Scrum Master, Agile Liderler.

 EĞİTİM TAKVİMİ

COACHATHLON-C: Çevik Koçlukta Derinleşme Eğitimi

 

HEMEN KAYIT OLUN