AGILE COACHING WAVES PROGRAMI (ONLINE)

AGILE COACHING WAVES PROGRAMI (Online)

“Agile Coaching Waves” programı ile Çevik Koçlar, özellikle Çevik felsefesiyle çalışılan ortamlarda koçluk becerilerini geliştirirken, programa taşınan Çevik pratikleri ile de uygulama fırsatı bulacaklar. Aynı zamanda program içinde alacakları Süpervizyonlarla, uygulama esnasında yaşadıkları zorlukları değerlendirebilme ve bu zorluklarla başa çıkma araçlarını alet çantalarına ekleyecekler. Çevik Koçluk deneyimine sahip eğitmenlerinden geri bildirim alacaklar ve aksiyona dönüştürebilme fırsatı bulacaklar.

KAYIT YAPTIR

Programa katılım 15 kişi ile sınırlıdır.

Günümüz dünyasında “Değişim” kaçınılmaz ve şirketler de varlığını sürdürmek için bu “Değişim”e adapte olmaya çalışıyor. Bu esnada doğal olarak kültür de değişiyor, dolayısıyla değişim sadece iş süreçlerinde olmuyor doğrudan işi yapan kişileri etkilediği için “İnsan”da oluyor. Dönüşümün sağlıklı gerçekleşebilmesi ve sürekliliğin sağlanabilmesi için takımlarda anlam yaratmak, değişime neden ihtiyaç duyulduğunun anlaşılması büyük önem taşıyor. “İnsan Odaklı Dönüşüm” felsefesini benimseyen organizasyonlarda kültürel dönüşümde ve paralelinde iş süreçlerindeki dönüşümde süreklilik sağlanabiliyor.

Çevik dönüşüm süreçlerinde, Çevik felsefesinin içselleştirilmesi, yaygınlaştırılması ve Scrum çerçevesinde çalışma ortamının oluşturulmasına odaklanıyoruz. Bunun organizasyonlarda, takımlarda ve liderlerde oluşabilecek olası sancıların anlaşılması, direncin yönetilmesi ve koçluk desteğinin karşılanması dönüşümün başarısını arttırıyor. Sürecin içselleştirilmesi ve değişim-dönüşüm sancılarının aşılabilmesinde Çevik Koçların rolü büyük önem taşıyor.

“Agile Coaching Waves” programı ile Çevik Koçlar, özellikle Çevik felsefesiyle çalışılan ortamlarda koçluk becerilerini geliştirirken, programa taşınan Çevik pratikleri ile de uygulama fırsatı bulacaklar. Aynı zamanda program içinde alacakları Süpervizyonlarla, uygulama esnasında yaşadıkları zorlukları değerlendirebilme ve bu zorluklarla başa çıkma araçlarını alet çantalarına ekleyecekler. Çevik Koçluk deneyimine sahip eğitmenlerinden geri bildirim alacaklar ve aksiyona dönüştürebilme fırsatı bulacaklar.

PROGRAMDA AGILE MENTOR ACADEMY FARKI

 • Programı yürüten eğitmenlerimiz
  • Çevik Koçluk yapmaktadır ve sektörde önemli bir deneyime sahiptir
  • ICF (Uluslararası Koçluk Federasyonu) onaylı en az bir koçluk okulundan sertifikalıdır
  • Çevik Koçluk ile ICF onaylı koçluk yetkinliklerini sentezlemiş uzmanlardır
 • Sektör lideri partnerimiz ACM Agile ile program katılımcılarımıza deneyim paylaşım ortamı yaratılmaktadır

HEDEF KİTLE

 • Scrum Master veya Çevik Koç olarak görev yapan
 • Çevik Koç olmayı arzulayan ve/veya bir Çevik projede çalışan/çalışmış olan
 • Çevik Danışmanlık yapan
 • Yönetici olup; Çevik dönüşümü deneyimleyen ve liderlik kapasitesini geliştirip organizasyona, takımlara koçluk yaklaşımı ile liderlik yapmak isteyen

herkes bu eğitime katılabilir.

EĞİTİMDE KULLANILAN YÖNTEM VE BAŞARILI BİTİRME ŞARTI

Görsel, işitsel ve dokunsal öğrenme tiplerinin tümüne hitap eden “Deneyimleyerek Öğrenme” methodu benimsenmektedir.

Gestalt, NLP, ORSC (İlişki ve Sistem Koçluğu), TA (Transaksiyonel Analiz), Simulasyon, Sanat ve Oyun Terapi yaklaşımları ile kanıtlanmış kuram ve modeller, katılımcılarla aşağıdaki başlıklarla paylaşılmaktadır;

 • Vaka/Grupla çalışma
 • Konu anlatımı
 • Tasarlanmış oyunlar
 • Grup süpervizyonu ve geri bildirim

Katılımcıların programı başarı ile tamamladıklarının sertifikalandırılması için;

 • Programı %100 tamamlamış olmaları
 • Modüller arası verilmiş olan takip uygulamalarını yapmış olmaları gerekmektedir.

AGILE COACHING WAVES – ÇEVİK KOÇLUK MODELİ:

*ICF Yetkinlikleri ile uyumludur.

PROGRAM İÇERİĞİ

*Programımız 131 saat (sınıf içi eğitim 105 saat, süpervizyonlar/takip uygulama/ödev 26 saat) olup ICF Akreditasyon sürecindedir.

 1. DALGA: KEŞİF (4 gün, 4’er saat)
 • Çevik felsefesi, scrum çerçevesi
 • Çevik koçun rolleri ve duruşu
 • Kendini Tanı Kendini Yönet
 • Sosyal kontrat
 • Temiz dil ve güven ortamı yaratma
 • Güçlü sorularla yaklaşım
 1. DALGA: BİREYLERE ÇEVİK KOÇLUK (4 gün, 4’er saat)
 • Çevik Koçun bireysel koçluk modeli
 • Bireysel koçlukta çevik koçun meta becerileri
 • Değerler perspektifi
 • Birebir geribildirim dinamikleri
 • Bireysel koçluk uygulamaları
 1. DALGA: DEĞİŞİMDE ÇEVİK KOÇLUK (4 gün, 4’er saat)
 • Değişim ve anksiyete
 • Çevik dönüşüm dinamikleri
 • Değişim davranış tetikleyicileri
 • Değişimi yönetmek mi, dönüşüme eşlik etmek mi
 • Değişime koçluk yapmak
 • Uygulamalar
 1. DALGA: TAKIMLARA ÇEVİK KOÇLUK (4 gün, 4’er saat)
 • Takım koçluğunda çevik koçun meta becerileri
 • Çevik koçlukta durumsallık
 • Takımı okuma, çatışmaları yönetme ve alan açma
 • Takım olgunluk seviyesine takım koçu bakış açısı
 • Takım geribildirim dinamikleri
 • Takım koçluğu pratikleri ile çevik koçluk
 1. DALGA: BÜTÜNLEŞTİRME (4 gün, 4’er saat)
 • İzleme, takip ve teşhis araçları
 • Bütünleme uygulamaları
 • Aksiyonlar

 PROGRAM TAKVİMİ

Agile Coaching Waves Programı

1. Dalga: 12-13 Haziran, 19-20 Haziran
2. Dalga: 10-11 Temmuz, 17-18 Temmuz
3. Dalga: 11-12 Eylül, 25-26 Eylül
4. Süpervizyon: 17 Ekim
5. Dalga: 6-7 Kasım, 13-14 Kasım
6. Süpervizyon: 28 Kasım
7. Dalga: 11-12 Aralık, 18-19 Aralık
* Programın tamamlanabilmesi için tüm tarihlere katılım zorunludur.

Programa katılım 15 kişi ile sınırlıdır.


HEMEN KAYIT OLUN