AGILE COACH CAMP – ŞUBAT 2015

AGILE COACH CAMP

Agile Koçluk Kampı Türkiye’de ilk kez 27-28 Şubat 2015’te gerçekleşti. Tüm katılımcılarımıza değerli paylaşımları ve yaşattıkları keyifli bir kamp deneyimi için teşekkür ederiz!

KATILIMCILAR

Zülfükar Karakaya

Agile konusundaki deneyiminiz nedir?

Yaklaşık 2 yıldır, bana göre bir anlamda Lean felsefesinin yazılım dinamiklerine en uygun gerçekleştirimi olan Scrum ile yakından ilgileniyorum. Scrum’ı başarıyla uygulayan iki ayrı proje ekibinde görev aldım. Scrum Alliance tarafından düzenlenen ve Avrupa’nın ilk Scrum Master’ı (Bent Myllerup) tarafından verilen eğitim ve sertifika programına katılıp Scrum Master sertifikasını almaya hak kazandım.

Kampta katılımcılardan ne öğrenmeyi hedefliyorsunuz?

Son iki yıldır öğrendiklerim, okuduklarım ve yapmış olduğum uygulamalarıma rağmen Agile olmak ve Agile dönüşümünü gerçekleştirebilmek hususunda başlangıçtan itibaren nelerle karşılabileceğimi ve bu engelleri nasıl aşabileceğimi henüz tam olarak tecrübe etmediğim için katılımcıların tecrübelerinden yararlanmak istiyorum.

Kampta katılımcılarla ne paylaşmayı planlıyorsunuz?

Scrum yoluyla “Sürekli İyileştirme”’nin sağlanmasında idari yöneticilerin rolünün ne olması gerektiğini ve “Product Vision”’un doğru yolda olup olmadığımızı ve neyi yapıp neyi yapmamamız gerektiğini anlamak için ne kadar önemli bir işlevi olduğunu paylaşmak isterim.

Vahteddin Tutuş

Agile konusundaki deneyiminiz nedir?

Tecrübem 1 sene.

Kampta katılımcılardan ne öğrenmeyi hedefliyorsunuz?

Retrospective toplantılarında yaşanılan sorunlar ve çözümleri.

Kampta katılımcılarla ne paylaşmayı planlıyorsunuz?

Scrum takımı rolleri ve uygulamaları.

Seda Erboral

Agile konusundaki deneyiminiz nedir?

Proje yönetiminde görev aldığım eski çalıştığım şirkette Agile yaklaşımları ve uygulamalarıyla ilgili çalışmaya başladım. Şu an ACM firması bünyesinde, çeşitli kurumsal şirketlerde Agile dönüşümü kapsamında Assistant Agile Coach olarak danışmanlık veriyorum.

Kampta katılımcılardan ne öğrenmeyi hedefliyorsunuz?

Kamptaki katılımcılardan kendi çalıştıkları firmalardaki Agile dönüşümlerini, bu dönüşüm sırasında yaşadıkları sıkıntıları, tecrübelerini ve aldıkları aksiyonları öğrenmek istiyorum. Ayrıca Kanban ve XP ile ilgili çalışmaları da duymak isterim.

Kampta katılımcılarla ne paylaşmayı planlıyorsunuz?

Waterfall metodolojisi ile yönetilen projelerde yaşanılan sıkıntılardan ve Agile yaklaşımlarını uygulamaya yeni başlayan takımların yaşadıkları zorluklardan bahsedebilirim.

Pınar Tanrıverdi

Agile konusundaki deneyiminiz nedir?

ScrumMaster Sertifikam var. Ama iş yerinde Scrum yapmadık lakin agile çalışıyoruz deyip bir çok projeden cross. Fuction takımlar bir araya gelip odaya kapandık. Agile Manifestosunun prensiplerine uygun projeyi yürütmeye çalıştık.

Kampta katılımcılardan ne öğrenmeyi hedefliyorsunuz?

Agile çalışma şeklini, iş hayatından olmazsa olmaz haline getirmek için adım adım best practisler neler?

Kampta katılımcılarla ne paylaşmayı planlıyorsunuz?

Worst case Agile çalışırken başlarına ne gelmiş, Best Case’de başlarına gelen somut kazanç ne olmuş gibi ilk aklıma gelenler.

Özge Gündoğdu

Agile konusundaki deneyiminiz nedir?

Şirketimizde yazılım ekibimizin scrum dönüşümünü gerçekleştiren ekibin içinde aktif rol aldım. Hem süreçlerin hem de organizasyon dönüşümü konusunda çalıştım. Ekibin ve birlikte çalıştığımız diğer ekiplerin Scrum eğitimleri konusunda destek verdim. Sonrasında Scrum Masterların managerları olarak Chief Scrum Master görevini gerçekleştirdim.

Kampta katılımcılardan ne öğrenmeyi hedefliyorsunuz?

Yaşadıkları problemleri nasıl aştıklarını, organizasyonel ve yönetimsel açıdan nasıl adapte olduklarını öğrenmek isterim.

Kampta katılımcılarla ne paylaşmayı planlıyorsunuz?

Agile dönüşümleri ile ilgili tecrübeleri dinlemek ve kendi tecrübelerimi paylaşmak isterim.

Murat Bor

Agile konusundaki deneyiminiz nedir?

Bir yıldır Scrum Master olarak görev yapıyorum. İki takımın Scrum Master’ıyım. Agile dönüşüm projesinde takım olarak pilot çalışmaya katıldık ve başarılı olduk. Pilot uygulama sonrasında kurum içinde 7 Scrum takımı kuruldu ve Agile bölümü oluşturuldu.

Kampta katılımcılardan ne öğrenmeyi hedefliyorsunuz?

Katılımcılardan Scaling Scrum ve kurumsal agile dönüşüm konularında tecrübelerini dinlemek istiyorum.

Kampta katılımcılarla ne paylaşmayı planlıyorsunuz?

Agile dönüşümde pilot uygulama konusunda bilgi paylaşabilirim.

İnan Özdemir

Agile konusundaki deneyiminiz nedir?

Agile methodolojisini daha önceden takip edip okuyordum ama çalışma fırsatı bulamamıştım. Şu anda Netaş’da Scrum Master olarak bir projede görev yapıyorum. Ekip olarak Agile’a geçiş yapmaktayız.

Kampta katılımcılardan ne öğrenmeyi hedefliyorsunuz?

Her ekibin dinamiklerine göre farklı uyarlanan Agile methodolojisinin farklı nasıl uyarlandığını, takım direncine karşı aldıkları aksiyonları, proje deneyimi ile çıkarılan değerli sonuçları öğrenmek isterim.

Kampta katılımcılarla ne paylaşmayı planlıyorsunuz?

Uyguladığımız dönüşüm sürecindeki bilgilerimi paylaşabilirim.

Gözde Saygılı

Agile konusundaki deneyiminiz nedir?

Son bir yıldır vodafone da scrum master olarak görev yapıyorum.

Kampta katılımcılardan ne öğrenmeyi hedefliyorsunuz?

Katılımcılardan beklentim; kaliteyi arttırma yönünde aldıkları aksiyonlar ve etkileri, takımda yaşanan agile dönüşümlerinde hangi konularda zorluklar yaşadılar ve nasıl çözümlediler. Bu konularda fikir alışverişinde bulunmak.

Kampta katılımcılarla ne paylaşmayı planlıyorsunuz?

Aktarabilceğim konular; retro ve retrospective çalışmalarının nasıl daha etkin hale getirilebiliceği ile ilgili bir çalışma hakkında görüşlerimi belirtebilirim. Diğer ekiplerin agile dönüşümünde PO’larla yaşadıkları sorunlar oldu mu nasıl çözümlendiğine dair bilgiler.

Ersin Genel

Agile konusundaki deneyiminiz nedir?

ACM Turkey’den 1.5 yıl kadar önce Scrum eğitimi aldım. Hurriyet.com.tr’de yer aldığım bir projede bu eğitimin ardından Scrum uyguladık. Mevcut iş yerimde Agile yöntemlerin kullanılması hususunda ön ayak olmaya çalışıyorum.

Kampta katılımcılardan ne öğrenmeyi hedefliyorsunuz?

Mevcut iş yerimde özellikle yöneticilerimi Agile’a daha kolay nasıl ikna ederim konusunda desteğe ihtiyacım var. Agile’ı anlatanlardan faydalı örnekler edinebileceğimi düşünüyorum.

Kampta katılımcılarla ne paylaşmayı planlıyorsunuz?

Agile kullanılmayan takımlarda Agile’a bakış açısı hakkında paylaşımlarda bulunabilirim.

Erhan Köseoğlu

Agile konusundaki deneyiminiz nedir?

1 yıl önce başlattığımız Vodafone Agile dönüşüm projesinin lideriyim.

Kampta katılımcılardan ne öğrenmeyi hedefliyorsunuz?

Diğer şirketlerin dönüşüm sürecini ve bu süreçteki startejileri.

Kampta katılımcılarla ne paylaşmayı planlıyorsunuz?

Kurumsal dönüşüm projelerinin nasıl yönetildiği ve inovasyon-müşteri tatmini-agile arasındaki pratik ilişkileri.

Emin Gürbüz

Agile konusundaki deneyiminiz nedir?

1 yıldır Agile ile tanışıyorum. 6 aydır Scrum Master olarak 3 ayrı proje ekibiyle çalışıyorum.

Kampta katılımcılardan ne öğrenmeyi hedefliyorsunuz?

SM olarak, geleneksel yaklaşımlardaki Scrum direnci ile başarılı şekilde mücadele etmenin yolları ve canlı örnekleri. Geliştirme Takımlarında “şeffaflık ve ölçülebilirlik” konularında daha fazla farkındalık yaratmanın yolları nelerdir?

Kampta katılımcılarla ne paylaşmayı planlıyorsunuz?

Scrum’ın şirket içerisinde yayılma sürecinde, line manager’lar üzerinde yarattığı tedirginlik ve değişimin getirdiği yeni dönem ile ilgili kuşkuları hakkında deneyimlerimi paylaşabilirim.

Derya Sezen

Agile konusundaki deneyiminiz nedir?

Son 3 senedir eticaret sektöründe SCRUM uygulamaya başladık, birçok engele rağmen iyi bir seviyeye geldiğimizi düşünüyorum. Sürecin organizasyona yayılması sırasında bizzat ben yönettim, ve bu safhadaki zorlukları bizzat tecrübe ettim.

Kampta katılımcılardan ne öğrenmeyi hedefliyorsunuz?

Farklı şartlara göre “Agile framework” ün içini nasıl doldurduklarını ve Best Practice’eri karşılıklı tartışmak isterim. Özellikle piyasadaki genel hakim olan “günü kurtarmak” yaklaşımının Agility’nin kalite boyutuna baskısı tartışmak istediğim konular arasında.

Kampta katılımcılarla ne paylaşmayı planlıyorsunuz?

Agility yönündeki deneyimlerim ile oluşan bazı çıkarımlarımı ve okuduğum makale ve kitaplarda dikkatimi çeken case’leri paylaşmak isterim.

Ceyhun Yavuz

Agile konusundaki deneyiminiz nedir?

1 sene boyunca Cardtek Group’ta Scrum (but) ile çalıştım, 3 aydır ACM bünyesinde Agile Coach olarak çalışıyorum.

Kampta katılımcılardan ne öğrenmeyi hedefliyorsunuz?

Sektör bazında büyük proje yürütülmesi sürecinde scaling tecrübeleri. Kurumsal dönüşüm süreçlerine öne çıkan engellerin bertaraf edilmesi.

Kampta katılımcılarla ne paylaşmayı planlıyorsunuz?

Kurumsal dönüşüm süreçlerinde öne çıkan engellere dair tecrübeler.

Burcu Karakaya

Agile konusundaki deneyiminiz nedir?

Agile çalışma metodolojisinin organizasyon genelinde yaygınlaşması ve içselleştirilmesini hayal eden ve destekleyenlerdenim.

Kampta katılımcılardan ne öğrenmeyi hedefliyorsunuz?

Agile yaygınlaştırmadaki aşamalar hakkında yaşanmış tecrübelerden faydalanmayı hedefliyorum.

Kampta katılımcılarla ne paylaşmayı planlıyorsunuz?

Agile olmayan metodolojilerin fayda ve potansiyel risklerini paylaşabilirim.

Berna Evitan

Agile konusundaki deneyiminiz nedir?

Sony ve Koçsistem’de yaklaşık 4 yıllık İş Analistliği (ağırlıklı olarak İK projeleri, Finans, Denetim vb.) tecrübem var. Bugüne kadar Waterfall modeli ile çalıştım.

Kampta katılımcılardan ne öğrenmeyi hedefliyorsunuz?

2015 yılı itibari ile daha verimli ve değişkenliklere (üst yönetim kararları vb.) daha hızlı cevap verebilmek için çalışma prensibimizi Agile yaklaşım (Scrum) ile değiştirmek istiyoruz. Bu doğrultuda müşteriye daha hızlı ve verimli geri dönüşlerde bulunmak ve sürecin başında daha doğru kararlar alabilmek ve diğer şirketlerin de deneyimlerinden yararlanmak adına kampa katılmak istiyorum.

Kampta katılımcılarla ne paylaşmayı planlıyorsunuz?

Kampta: Agile yaklaşımı ile ağırlıklı olarak İnsan Kaynakları projelerinde deneyimi olan kişilerden tecrübelerini dinlemek ve daha Agile ile karşılaştıkları zorlukları ve aldıkları aksiyonlar hakkında bilgilenmek isterim.

Ahmet Savaş

Agile konusundaki deneyiminiz nedir?

Uzun yıllardır yazılım geliştirme faaliyetleri içerisinde bulundum. Ancak çok fazla Agile ile uğraşmadım. Şu an yöneticiliğini yaptığım birimde Agile dönüşüm gerçekleştirmek istiyorum.

Kampta katılımcılardan ne öğrenmeyi hedefliyorsunuz?

Devam eden projeler için Agile dönüşümü sağlıklı bir şekilde gerçekleştirebilmek için mevcut dikkat edilmesi gereken noktalar, riskler ve yaşanmış tecrübeleri öğrenmek isterim.

Kampta katılımcılarla ne paylaşmayı planlıyorsunuz?

Yarısında ya da bakım sürecine girmiş, herhangi bir metodoloji takip edilmeden geliştirilmiş projelerin devir alınması ve idame ettirilmesi ile ilgili tecrübeleri dinlemek isterim.

Ünal Karakuş

Agile konusundaki deneyiminiz nedir?

Şirketimiz bünyesinde yaptığımız projeler kapsamında, özellikle son zamanlarda agile yaklaşımlar kullanıyoruz. Bu bize hem hız, hem de kaliteli iş çıkarma olanağı sağlıyor. Projeler ya da uygulanabilir alanlar kapsamında, bu yaklaşımın yaygınlaşmasını hedefliyoruz.

Kampta katılımcılardan ne öğrenmeyi hedefliyorsunuz?

Onların agile yaklaşımı, hayatlarında nasıl uyguladıklarını gözlemlemek ve bu deneyimlerinden yararlanmak, bu kamp kapsamında olabilecek, bana göre en büyük hedef.

Kampta katılımcılarla ne paylaşmayı planlıyorsunuz?

Genel olarak, proje geliştirirken yaşadıklarımı, takım ile çalışırken agile uyumunu paylaşmayı hedefliyorum, üzerinde araştırmalarım oldu, bu konuda bilgi paylaşabilirim.

Semen Cirit

Agile konusundaki deneyiminiz nedir?

İlk olarak 2009 yılında yapmış olduğumuz projenin sürüm metodolojisini ortaya çıkarmaya çalışırken Agile ile tanıştım. Sonrasında Agile üzerine araştırmalarım devam etti ve farklı şirketlerde Agile bakış açıları ve geçiş dönemleri ile ilgili deneyimlerim oldu. Şu anda agile geçiş dönemi yaşayan bir projede scrum master olarak çalışıyorum.

Kampta katılımcılardan ne öğrenmeyi hedefliyorsunuz?

Büyük ölçekli ve çok katmanlı projelerin Agile ile nasıl yönetilebileceğini katılımcılar ile tartışabilmeyi ve deneyimlerini öğrenebilmeyi hedefliyorum.

Kampta katılımcılarla ne paylaşmayı planlıyorsunuz?

Agile değişim süreci ve Agile’da yanlış algılanan noktalar ile ilgili deneyimlerimi aktarabilirim. Ayrıca son dönemde Scaled Agile Framework üzerinde araştırmalarım oldu, bu konuda bilgi paylaşabilirim.

Selçuk Alimdar

Agile konusundaki deneyiminiz nedir?

Avea’da Agile Studio’nun Ürün Sahibi ve Agile koçuyum. Gerek IT gerek IT dışı ekiplerde agile uygulamalara danışmanlık yaptım.

Kampta katılımcılardan ne öğrenmeyi hedefliyorsunuz?

Başka kurumların agile uygulamalarını öğrenmek isterim.

Kampta katılımcılarla ne paylaşmayı planlıyorsunuz?

Çevik yaklaşımların IT dışında nasıl uygulandığına ilişkin tecrübelerimi paylaşabilirim.

Ozan Bayram

Agile konusundaki deneyiminiz nedir?

Farklı firmalarda scrum kullanan takımlarda geliştiricilik yaptım. Bir kaç scrum seminerine katıldım.

Kampta katılımcılardan ne öğrenmeyi hedefliyorsunuz?

Agile konusundaki deneyimlerimi pekiştirmeyi, eksik bildiğim konuları yapılacak uygulamalar ile tamamlamayı hedefliyorum. Doğru agile uygulamaları ile verimli çalışan bir yazılım takımı kurmak istiyorum.

Kampta katılımcılarla ne paylaşmayı planlıyorsunuz?

Uzun sayılabilecek bir süredir yazılım sektöründe farklı pozisyonlarda çeşitli sektörlere hitap eden farklı projelerin geliştirilmesinde yer aldım. Mevcut waterfall deneyimlerimden de yola çıkarak agile methodolojisine geçerken yaşadığımız sıkıntıları paylaşabilirim.

Onur Özcan

Agile konusundaki deneyiminiz nedir?

2012 yılından beri Agile yaklaşımlarla ilgileniyorum. Organizasyonumuzda Scrum çerçevesini IT ve non-IT takımlarda kullanıyoruz. Bugüne kadar 30’un üzerinde Scrum takımına 200+ sprint boyunca koçluk desteği verdim.

Kampta katılımcılardan ne öğrenmeyi hedefliyorsunuz?

Continuous Integration, TDD ve emerging architecture konularında paylaşımlar beni mutlu edecektir.

Kampta katılımcılarla ne paylaşmayı planlıyorsunuz?

Agile mühendislik pratikleri, özellikle XP konusunda bildiklerimi paylaşmak istiyorum.

Lemi Orhan Ergin

Agile konusundaki deneyiminiz nedir?

2008 senesinden bu yana Scrum ve XP uygulayan takımlarda çalıştım. Yazılım takımlarında gerek teknik lider, gerek de Scrum Master ve takım üyesi olarak 70’den fazla sprint koştum. Bağlı olduğum departmanın yaşadığı büyük çaplı çevik dönüşümü sırasında aktif rol aldım. Bir organizasyonun sıfırdan başlayarak nasıl Scrum ile dönüşebileceğine 2 kere bilfiil tanık oldum. Gerek Scrum, XP ve Kanban, gerek de yazılım ve programlama alanında onlarca farklı konuda hazırladığım eğitimler ile çevik dönüşümü koçluk anlamında beslemeye çalışıyorum. Teknik mükemmeliyet ve yazılım ustalığının çevik dönüşüm için elzem olduğunu düşünüyor, bu alanda daha fazla bilinirliğin sağlanması için mentörlük yapıyorum.

Kampta katılımcılardan ne öğrenmeyi hedefliyorsunuz?

Teorisine baktığınızda çevik dönüşüm ve çevik geliştirmenin anlamı konusunda bir mutabakat varmış gibi görünse de, iş pratiğe geçince bireyin çeviklikten anladığı hep farklı oluyor. Katılımcıların çeviklik konusundan ne anladığını, ne gibi sorunlar yaşadıklarını ve bunları nasıl çözdüklerini duymak isterim.

Kampta katılımcılarla ne paylaşmayı planlıyorsunuz?

Çevik dönüşümde önemli bir yeri olduğuna inandığım Yazılım Geliştirmenin Çevik Hali ve Teknik Mükemmeliyet konularında bilgimi paylaşmak isterim. Katılımcıların çeviklik yolculuklarına farklı bakış açıları kazandırabilmek isterim.

Ender Ekim

Agile konusundaki deneyiminiz nedir?

Son çalıştığım şirketlerde agile ile yazılım projeleri geliştirdim. Yapılan işlerin kalitesi, maliyeti ve zaman planlaması konusunda hedeflere ulaşmamızda ve müşteri memnuniyeti noktasında tatmin edici sonuçlar aldık.

Kampta katılımcılardan ne öğrenmeyi hedefliyorsunuz?

Çözüm üretmekte sorun yaşadığımız konularda daha önceden benzer sorunlarla karşılaşmış katılımcılardan bilgi ve tecrübelerini öğrenmek.

Kampta katılımcılarla ne paylaşmayı planlıyorsunuz?

Zaman zaman karşılaştığımız çalışan dirençlerine çözüm üretmek, yeni başlayan personel için adaptasyon süreci ve takım olgusu üzerine tecrübelerimi aktarabileceğimi düşünüyorum.

Dilek Çıplak

Agile konusundaki deneyiminiz nedir?

Agile Proje Yönetimi ve Uygulama geliştirme tekniklerini Oracle Danışmanlık’ta çalıştığım dönemden beri, son 5 yıldır aktif olarak uyguluyorum. PMI-ACP sertifikam var. Agile Proje Yönetimi ve Scrum ile ilgili eğitim ve workhoplar düzenliyorum. Agile Dönüşüm kapsamında; özellikle Scrum framework kullanmaya başlayan farklı müşterilerde koçluk yapıyorum.

Kampta katılımcılardan ne öğrenmeyi hedefliyorsunuz?

Agile geçiş sırasında karşılaştıkları gerçek ve somut problemler ve Türkiye’de agile dönüşümün başarılı/başarısız yönleri.

Kampta katılımcılarla ne paylaşmayı planlıyorsunuz?

Agile geçiş ve dönüşüm ile ilgili farklı tecrübeleri dinlemek ve kendi tecrübelerimi paylaşmak isterim.

Attila Alkoç

Agile konusundaki deneyiminiz nedir?

XP’yi 2002 yılında duydum. 2000’li yılların ikinci yarısı daha çok “test infected” bir dönem olarak geçti. 2007 yılından beri profesyonel olarak Agile konusunda çalışıyorum. Önce çevik programlama teknikleri olarak yurtdışında XP ile başlayan serüven 2009 yılında Türkiye’de Scrum ile süreç yönetimsel altyapısı konusuyla devam etti. 2’si yurt dışı 7’si yurt içinde olmak üzere çeşitli firmalarda Scrum Master olarak çevik yazılım savunucusu ve uygulayıcısı rollerinde bulundum. Halen Agile koç olarak çalışmaktayım. Agile Turkey grubunda aktif ve gönüllü olarak görev almaktayım.

Kampta katılımcılardan ne öğrenmeyi hedefliyorsunuz?

Facilitation kolaylaştırma, basitleştirme, olanak sağlama ve yardımcı olma anlamlarına gelmektedir. Fasilitasyon diyebileceğimiz bu kelime aslında bir kişinin bir grup kişi yönlendirerek fakat tavsiyede bulunmadan karar vermesini, birbirleriyle paylaşmalarını, beraber bazı şeyleri yapmayı veya ortaya çıkarmayı kolaylaştıran her Agile koçta bulunması gereken bir özelliktir. Beklentim katılımcıların bu konudaki tecrübelerini ve kullandıkları fasilitasyon tekniklerini paylaşmalarıdır.

Kampta katılımcılarla ne paylaşmayı planlıyorsunuz?

Self organization aslında takımın özerk olarak dışarıdan bir kişinin (örneğin Proje Yöneticisi) etkisi altında olmadan ulaşması gereken amaç için kendi kendilerini yönetebilen, karar verebilen ve ilerleme sağlayan takım olma özelliğidir. Agile takımların kendi kendini yöneten bir hale gelmeleri için yaşadıkları süreçle ilgili olarak bilgileri paylaşmak.

Hüseyin Gürkan

Agile konusundaki deneyiminiz nedir?

Burgan Bank’ta Aktif Dağıtım Kanalları bölümünde, İnternet Şube ve Callcenter kısımları yöneticisi iken Scrum metodolojisini araştırmaya ve öğrenmeye başladım. Pratik olarak uygulamasını TFKB internet bankacılığı yenileme projesinde yapmaya başladım.

Kampta katılımcılardan ne öğrenmeyi hedefliyorsunuz?

Katılımcıların metodolojileri nasıl yorumladığını ve kendi projelerine nasıl uyguladıklarını öğrenmek istiyorum.

Kampta katılımcılarla ne paylaşmayı planlıyorsunuz?

Banka tarafında yaşadığımız süreçleri ve banka ile yaptığımız entegrasyonu paylaşmak ve kendi deneyimlerimi aktarmak isterim.

Gülnur Bayhan

Agile konusundaki deneyiminiz nedir?

Yaklaşık 3 yıl önce proje yöneticisi olarak başladığım görevime kısa bir süre içerisinde agile dönüşüm sürecini sahiplenerek devam ettim. Dönüşüm sürecinde farklı agile yaklaşımları ve uygulamaları ile ilgili tecrübe edindim. Son 7 aydır da kurumsal bir şirketin IT departmanındaki agile dönüşüm sürecinde agile coach olarak görev almaktayım.

Kampta katılımcılardan ne öğrenmeyi hedefliyorsunuz?

Farklı şirketlerin dönüşüm süreçlerinde kültürel değişime nasıl adapte olduklarını duymak, deneyim paylaşımı ile tecrübemi arttırmak isterim.

Kampta katılımcılarla ne paylaşmayı planlıyorsunuz?

İyi bir takımı oluşturan faktörler ve bunları geliştirmek, iyileştirmek için neler yapılabileceği ile ilgili bilgi ve deneyim paylaşabilirim.

Çiğdem Özdikmen

Agile konusundaki deneyiminiz nedir?

Yaklaşık 10 ay kadar önce Agile yaklaşımın varlığından haberdar oldum. Eski şirketimdeki proje süreçlerinde yaşanan aksaklıklar ve müşteri memnuniyetsizliği, süreçlerimizi nasıl iyileştireceğimizi araştırmamıza ve bu vesile ile de Agile’ı daha yakından tanımama neden oldu. Ayrılmadan önce büyük bir proje için Product Backlog oluşturma, Sprint Planning ve Agile Contract hazırlama aşamalarında yer aldım. Şu an Assistant Agile Coach olarak çalışıyorum ve bu konuda eğitim alıyorum. PSM I ve PSPO I sertifikalarına sahibim.

Kampta katılımcılardan ne öğrenmeyi hedefliyorsunuz?

Kampa gelen katılımcıların proje sürecinde yaşadıkları aksaklıkları öğrenmek ve bu konuda nasıl aksiyon aldıkları ya da alacaklarını konuşmak isterim.

Kampta katılımcılarla ne paylaşmayı planlıyorsunuz?

Genel olarak edinmiş olduğum bilgileri aktarmayı ve varsa merak edilen konular hakkında konuşmayı planlıyorum. Katılımcılardan özellikle yönetim ve takım direncine karşı aldıkları aksiyonları dinlemeyi istiyorum.

Cihan Yılmaz

Agile konusundaki deneyiminiz nedir?

3 yıldır Agile ve Scrum ile ilgili çalışıyor, okuyor, yazıyor ve çeviriler yapıyorum. Pratikte ise 10 aylık bir Scrum Master’lık sürecinden sonra Agile Coach olarak büyük organizasyonların Agile Transformasyonlarına yardımcı oluyorum.

Kampta katılımcılardan ne öğrenmeyi hedefliyorsunuz?

Aslında öğrenmek istediğim 2 konu var. Kanban ve XP bunları dinlemek mükemmel olurdu.

Kampta katılımcılarla ne paylaşmayı planlıyorsunuz?

Son dönemlerde MVP üzerine araştırma yapıyorum, bu konuda katkım olacağına inanıyorum.

Mehmet Yitmen

Agile konusundaki deneyiminiz nedir?

On yılı aşkın bir süredir Lean ve Agile yaklaşımlar konusunda çalışmaktayım. Bugüne kadar birçok farklı sektördeki şirkette yüzün üzerinde Agile takımında Agile koçu ve danışmanı olarak aktif bir şekilde destek oldum. Yaklaşık yedi yıldır Türkiye’deki ve çevre ülkelerdeki Agile dönüşüm sürecinde birçok farklı alanda aktif olarak yer almakta ve yön vermekteyim.

Kampta katılımcılardan ne öğrenmeyi hedefliyorsunuz?

Agile yaklaşımlarla IT dışındaki şirket fonksiyonlarında da sıkça karşılaşmaya başladık. Bu noktada, IK, satış, pazarlama gibi çeşitli alanlarda benim de deneyimlerim oldu ve diğer katılımcıların benzer deneyimlerini merakla öğrenmeyi hedefliyorum. Çevikliği IT dışına da yaygınlaştırarak ‘çevik şirket’ kavramını hep birlikte daha güçlü bir şekilde ortaya koyabileceğimizi düşünüyorum.

Kampta katılımcılarla ne paylaşmayı planlıyorsunuz?

Agile şemsiyesi altındaki birçok farklı konuda deneyimlerimi paylaşabilirim. Bununla birlikte spesifik olmak gerekirse, ‘iyi bir Agile Koç kimdir, ne gibi yetkinliklere sahip olmalıdır’ konusundaki fikirlerimi paylaşabileceğimi düşünüyorum.

AGILE COACH CAMP

27-28 ŞUBAT

Village Park Polonezköy’de Gerçekleşti

 

Yoğun ilgiden dolayı hepinize çok teşekkür ederiz. Bir sonraki kampta buluşmayı heyecanla bekliyoruz